Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel/fax 81 88 25 001
e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00

REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

wawolnica-glowna_20

 

wawolnica-glowna_24

 

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

Informacje i ogłoszenia
Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów


Zarządzenie Nr 215/14

Wójta Gminy Wąwolnica

z dnia 26 września 2014r.


w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.


Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn.zm. )

 

Wójt Gminy Wąwolnica zarządza,

co następuje:

§1

 

W związku z zarządzeniem na dzień 16 listopada 2014r. wyborów Samorządowych wyznaczam miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych, komitetów wyborczych którymi będą tablice ogłoszeń w następujących miejscach:

 

 1. 1.Tablica ogłoszeń w sołectwie Bartłomiejowice
 2. 2.Tablica ogłoszeń w sołectwie Celejów
 3. 3.Tablica ogłoszeń w sołectwie Grabówki
 4. 4.Tablica ogłoszeń w sołectwie Huta
 5. 5.Tablica ogłoszeń w sołectwie Kębło
 6. 6.Tablica ogłoszeń w sołectwie Karmanowice
 7. 7.Tablica ogłoszeń w sołectwie Kolonia Łopatki
 8. 8.Tablica ogłoszeń w sołectwie Łąki
 9. 9.Tablica ogłoszeń w sołectwie Łopatki
 10. 10.Tablica ogłoszeń w sołectwie Mareczki
 11. 11.Tablica ogłoszeń w sołectwie Rąblów
 12. 12.Tablica ogłoszeń w sołectwie Rogalów
 13. 13.Tablica ogłoszeń w sołectwie Stanisławka
 14. 14.Tablica ogłoszeń w sołectwie Wąwolnica
 15. 15.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zarzeka
 16. 16.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zawada
 17. 17.Tablica ogłoszeń w sołectwie Zgórzyńskie

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

(-) Wójt Gminy Wąwolnica

Rafał Plewiński

 

Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


prawa_loga_03

prawa_loga_06

prawa_loga_08

Copyright © 2013 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Marciniak