Godziny pracy

Urząd Gminy Wąwolnica
pracuje w dni robocze

od godz. 7.00 do 15.00


Wójt Gminy przyjmuje interesantów w środy w godz. 8.00 - 12.00.