Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel  81 882 50 01

tel  81 882 50 72

fax 81 882 61 03

e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00
Potwierdzanie Profilu Zaufanego od 7:30 do 9:30


REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

wawolnica-glowna_14

 

PREZENTACJA - SOLARY!

 

wawolnica-glowna_500

 

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

 

wawolnica-glowna_24

 

 

 

wawolnica-gdk

 

 

 

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

 

wawel

baner-_mikroporady

banner

baner_e_uslugi2_2017


GEOPORTAL WĄWOLNICA

     MIEJSCOWE PLANY


punkt_pomoc_prawna

28

Projekty UE
Projekt pt. „Aktywny e-Samorząd”
Z dnia 14.03.2018

Projekt pt. „Aktywny e-Samorząd” jest   realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o.  oraz Partnerów: Gminę Bliżyn, Gminę Łączna, Gminę Raków, Gminę Skarżysko Kościelne, Gminę Suchedniów, Gminę Wąwolnica, Gminę Werbkowice i Gminę Wola Uhruska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

OKRES REALIZACJI  PROJEKTU:  01.03.2018 r. do 30.06.2019 r.

PARTNER WIODĄCY:


Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.

PARTNERZY:


Gmina Bliżyn

Gmina Łączna

Gmina Raków

Gmina Skarżysko Kościelne

Gmina Suchedniów

Gmina Wąwolnica

Gmina Werbkowice

Gmina Wola Uhruska

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminie Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowią Gminy Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska oraz 129 pracowników JST objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

DZIAŁANIA

  • Elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy poprzez modernizację funkcjonujących w JST systemów dziedzinowych.
  • Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami poprzez szkolenia, kursy i  studia podyplomowe.
  • Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców oraz dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

PLANOWANE EFEKTY

  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców – 8
  • 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami – 8
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmodernizowały systemy dziedzinowe w celu elektronizacji procesu obsługi podatkowej – 5
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowały politykę ochrony danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym w związku z elektronizacją procesu obsługi podatkowej– 5
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły procedury badania satysfakcji klientów – 8
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły system udostępniania informacji publicznych – 8
  • Liczba pracowników JST, którzy nabyli kompetencje w obszarze podatków i opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami – 129

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 580 261,28 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW  EFS 1 329 892,88 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

 
Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w m. Karmanowice

logotyp_prow

Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w m. Karmanowice gmina Wąwolnica

(dz Nr 258/1)


Gmina Wąwolnica może pochwalić się nowoczesnym obiektem sportowym, który już od sierpnia 2012 dostępny jest dla wszystkich naszych mieszkańców. Nowo wybudowane boisko zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach.

Płyta boiska o wymiarach 30×44 m jest wielofunkcyjna, a jej nawierzchnia została wykonana z wysokiej jakości trawy syntetycznej, odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Obiekt posiada trybuny dwurzędowe, które mogą pomieścić 100 osób.
W ramach zrealizowanego projektu wykonano również chodnik stanowiący dojście od szkoły do trybun, ogrodzenie oraz odwodnienie płyty boiska. Boisko wyposażone jest w niezbędne elementy do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych m.in. piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty, cechują się wysoką jakością oraz estetycznym wykonaniem.

Celem, który przyświecał idei powstania boiska jest propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na nowoczesnym obiekcie sportowym, jak również organizacja różnego rodzaju zawodów i turniejów sportowych.Jest to obiekt, który idealnie wpisuje się w potrzeby mieszkańców naszej gminy,
obiekt którego do tej pory bardzo brakowało. Dzięki tej sprawnie zrealizowanej inwestycji mieszkańcy naszej gminy mogą w fantastyczny sposób łączyć sport z aktywnym wypoczynkiem i rekreacją.

Budowa została w 80 proc. dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 20 proc. pochodziło z budżetu gminy Wąwolnica. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł 420 612,96. Firma wykonująca została wyłoniona
w przetargu nieograniczonym. Boisko spełnia wszelkie wymagania oraz normy przewidziane dla tego typu obiektów. 
Biblioteki

 

 

  "Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego"

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny spadek czytelnictwa na co wpływ ma również coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu, który odrywa czytelników od książek. Ale Internet może być również sojusznikiem książek i bibliotekarzy, bo jest w stanie ułatwić dostęp do księgozbiorów. Mając to na uwadze powiat puławski opracował i przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego”. Jego wartość to 878 995,00 zł. Wdrażanie projektu zakończy się na początku przyszłego roku.
Projektem jest objętych 11 bibliotek publicznych powiatu puławskiego: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach oraz 10 publicznych bibliotek, zarówno miejsko-gminnych (Kazimierz Dolny i Nałęczów), jak i gminnych (Baranów, Janowiec, Wąwolnica, Końskowola, Kurów, Markuszów, Góra Puławska, Żyrzyn).
Posiadany przez biblioteki sprzęt komputerowy, wykorzystywany przez pracowników i czytelników, jest znacznie wyeksploatowany i nie spełnia nowoczesnych parametrów technicznych. Teraz, dzięki realizacji projektu, sytuacja znacznie się zmieni. Do bibliotek trafi nowoczesne wyposażenie, które sprawi, że staną się one małymi centrami multimedialnymi, a czytelnicy będą mogli w nich korzystać również z publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP).
Już wkrótce żeby zamówić książkę w jednej z publicznych bibliotek na terenie powiatu puławskiego nie trzeba będzie wychodzić z domu, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Dzięki dostępnemu on-line centralnemu katalogowi, który będzie zawierał księgozbiór wszystkich bibliotek objętych projektem, każdy z czytelników będzie mógł sprawdzić dostępność danego tytułu i zarezerwować wybraną książkę. Później wystarczy wybrać się do placówki i okazując elektroniczną kartę czytelnika odebrać zamówioną pozycję. Wizyta w bibliotece pochłonie mniej czasu, który do tej pory trzeba było poświęcić poszukując tytułu na półkach. Bibliotekarz za pomocą czytnika odczyta kod kreskowy z karty i książki, dzięki czemu wypożyczenie książki zostanie automatycznie odnotowane w systemie.
W ramach projektu powstanie również strona www, która nie tylko umożliwi korzystanie z systemu bibliotecznego, ale będzie zawierać również informacje dotyczące edukacji, turystyki czy kultury. Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu w wysokości 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pozostała część kosztów zostanie sfinansowana z budżetu powiatu i gmin-partnerów projektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 www.efs.gov.pl | www.efs.lubelskie.pl

 

  

 


 

 
Zuchy w przedszkolu

 


"ZUCHY W PRZEDSZKOLU"

 Gmina Wąwolnica od 1 lipca 2010 roku realizuje projekt pt. „Zuchy w przedszkolu”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty oraz zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. 

 

Wiele dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących obszary wiejskie, ma ograniczony dostęp do edukacji. Stąd zrodziła się potrzeba wyrównania tych dysproporcji, które mogą zapewnić najmłodszym lepszy start życiowy. Dotyczy to przede wszystkim najbiedniejszych gmin wiejskich powiatu puławskiego, w tym gminy Wąwolnica, w której występuje bardzo niski poziom upowszechnienia przedszkolnego.

 

Problem niewyedukowania dzieci wynika m. in. z nieświadomości ich rodziców w zakresie znaczenia wychowania przedszkolnego na rozwój dzieci w wieku 3 – 5 lat. Ponieważ gmina Wąwolnica jest obszarem o charakterze typowo rolniczym, o wysokim wskaźniku bezrobocia (ok. 9,5 %), kwestia edukacji przedszkolaków została zaniedbana. Ma to niewątpliwie niekorzystny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 3 – 5 lat (na wsi nie ma placów zabaw, dzieci wiejskie są często odizolowane od rówieśników itp). Ponadto, w całej gminie, w której zamieszkuje 177 dzieci w wieku przedszkolnym, funkcjonuje tylko jedno przedszkole, mogące zapewnić edukację jedynie 65 najmłodszym.

 

Opisana powyżej sytuacja wymusza utworzenie na terenie gminy trzech Punktów Przedszkolnych, w sołectwach: Rąblów, Łopatki i Karmanowice, w których realizowane by były programy edukacji przedszkolnej na takim poziomie, jak w ośrodkach miejskich w regionie. Umożliwi to 50 dzieciom w wieku 3 – 5 lat, wyrównanie możliwości edukacyjnych. Ponadto, wzrośnie poziom jakości oferty edukacyjno-wychowawczej, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich oraz zmieni się poziom świadomości rodziców na obszarach wiejskich w zakresie roli wczesnej edukacji przedszkolnej w procesie rozwoju dzieci.

 

Przewidywany koszt inwestycji to ponad 587 tysięcy złotych. Pieniądze na sfinansowanie projektu w większości pochodzą ze środków Unii Europejskiej, co umożliwi rozwój poziomu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, na terenie gminy Wąwolnica. Projekt przewiduje również wdrożenie alternatywnego  programu edukacji przedszkolnej w utworzonych trzech Punktach Przedszkolnych. Dzięki specjalnie organizowanych zajęciom dla dzieci w różnych grupach wiekowych i o różnych możliwościach rozwojowych, najmłodsi będą chętniej się integrować, stwarzając przy tym atmosferę rodziny wielopokoleniowej. Przyczyni to się także do wzrostu zaangażowania rodziców w rozwój swoich dzieci, a dzięki temu, że Punkty Przedszkolne będą funkcjonowały również w okresie wakacyjnym, zapewni to opiekę nad dziećmi w trakcie wzmożonych prac polowych.

 

Projekt „Zuchy w przedszkolu” realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych edukacyjnych zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

www.zuchywprzedszkolu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

www.efs.gov.pl | www.efs.lubelskie.pl

  


 

 
Informatyzacja

 

 


„Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów”


Konsorcjum gmin: Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów i Baranów, realizuje projekt „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów" ; dzięki któremu usprawni komunikację między mieszkańcami, a lokalną administracją.
Potrzeba zmiany istniejącego stanu wynika z ograniczonego dostępu lokalnej adminstracji oraz mieszkańców do nowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Sprzęt komputerowy, który obecnie znajduje się w posiadaniu poszczególnych gmin jest w większości wysłużony i przestarzały, a co za tym idzie energochłonny. Dodatkowo, występuje duża różnorodność w oprogramowaniu biurowym. Istotnym problemem jest również ograniczone bezpieczeństwo i ochrona informacji. Opisane powyżej uwarunkowania powodują, że obecnie nie jest w pełni zaspokajana potrzeba zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do informacji i jej udostępnienia, tak dla mieszkańców, jak i pracowników urzędów gmin. Stąd właśnie, zrodziła się konieczność poprawy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w wybranych gminach województwa lubelskiego.
Przewidywany koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Pieniądze w 85% wartości projektu będą pochodzić ze środków Unii Europejskiej i umożliwią budowę e-administracji oraz modernizację infrastruktury informatycznej, a także zakup najpotrzebniejszego wyposażenia technicznego: oprogramowania biurowego, sprzętu multimedialnego, wydajnych serwerów, sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi i zasilaczami awaryjnymi. Ponadto, w gminach objętych programem powstaną nowe punkty dostępu do Internetu dla mieszkańców, gości i turystów, takie jak infomaty i hotspoty.
Dzięki przeprowadzonym zmianom, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, gminy będą mogły promować się w sposób innowacyjny i efektywny. Wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów zapewni ich szybką i bezpieczną rejestrację oraz lepszą komunikację mieszkańców z urzędami, co umożliwi załatwienie wielu spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Gminy uzyskają nowe portale umożliwiające kontakty online oraz nowych partnerów korzystających z systemu. Ponadto, zwiększy się liczba osób, mających możliwość używania podpisu elektronicznego.
Podjęte działania wpłyną korzystnie zarówno na gospodarkę i ekonomikę, jak również na komfort i bezpieczeństwo powstałej infrastruktury. Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy oraz większą wygodę załatwiania spraw, dzięki możliwości sprawnej organizacji drogą elektroniczną. Realizacja celów wydatnie wpłynie także na komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Wszystkie te rozwiązania doprowadzą w efekcie do poprawy sytuacji gospodarczej i zwiększenia tempa jej rozwoju, co bezpośrednio wiąże się ze zmniejszeniem poziomu bezrobocia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Konsultacje społeczne portal.wawolnica.pl 

 

 


Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


smsinfo

rso

prawa_loga_03
prawa_loga_06

prawa_loga_08

epuap2

mapa_gminy_gis

mikroporady

Copyright © 2013-2016 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Krzesiński