Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel  81 882 50 01

tel  81 882 50 72

fax 81 882 61 03

e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00
Potwierdzanie Profilu Zaufanego od 7:30 do 9:30


REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

wawolnica-glowna_14

 

PREZENTACJA - SOLARY!

 

wawolnica-glowna_500

 

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

 

wawolnica-glowna_24

 

 

 

wawolnica-gdk

 

 

 

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

 

wawel

baner-_mikroporady

banner

baner_e_uslugi2_2017


GEOPORTAL WĄWOLNICA

     MIEJSCOWE PLANY


punkt_pomoc_prawna

28

ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową.

Zgodnie z nowymi przepisami gdy niesłyszący nie będzie mógł, przy załatwieniu sprawy urzędowej, skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została przez niego wybrana w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej) – urząd musi zapewnić przeszkolonego pracownika lub tłumacza w jednej z trzech wymienionych w ustawie form komunikowania się . Chodzi o:
- polski język migowy (PJM) rozumiany jako naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się,
- system językowo-migowy (SJM) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którm znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo- artykulacyjną,
-sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN), podstawowy środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Jeśli urząd nie ma przeszkolonego pracownika w w/w metodach komunikowania się musi w celu zrealizowania zgłoszonej sprawy urzędowej zamówić tłumacza PJM, SJM lub SKOGN, może wybierać go tylko spośród osób wpisanych do rejestru prowadzonego, w naszym przypadku, przez Wojewodę Lubelskiego. Rejestr będzie prowadzony tylko w formie elektronicznej. Szczegółowe zasady funkcjonowania rejestru określi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia.

Dla osoby uprawnionej usługa tłumacza będzie bezpłatna. Prawo to będzie przysługiwać osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Za usługę tłumacza zapłaci urząd.

Osoba niesłysząca, która będzie chciała skorzystać z pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej, powinna zgłosić taką potrzebę do właściwego urzędu co najmniej trzy dni robocze przed wybranym przez siebie terminem (wyjątkiem są sytuacje nagłe) . Powinna też wskazać z jakiej metody komunikowania chce skorzystać.

Zgłoszenie powinno być dokonane w formie określonej przez urząd, wzór zgłoszenia musi być dostępny dla osób uprawnionych. Ponadto jeżeli urząd nie może zapewnić usługi tłumacza, musi o tym zawiadomić osobę niepełnosprawną , podać powody oraz wskazać nowy termin realizacji.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba realizująca świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą niepełnosprawną z wyjątkami wskazanymi przez ustawodawcę.

Dodatkowym uprawnieniem osoby niesłyszącej jest możliwość wyboru środków wspierających komunikowanie się m.in. poczty elektronicznej, faksu.


 

Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


smsinfo

rso

prawa_loga_03
prawa_loga_06

prawa_loga_08

epuap2

mapa_gminy_gis

mikroporady

Copyright © 2013-2016 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Krzesiński