Gmina WąwolnicaSerwis Urzędu Gminy Wąwolnica

Urząd Gminy Wąwolnica

24-160 Wąwolnica
ul. Lubelska 39

tel/fax 81 88 25 072

tel/fax 81 88 25 001

e-mail: gmina@wawolnica.pl

Godziny pracy:
Dni robocze od 7:00 do 15:00
Potwierdzanie Profilu Zaufanego od 7:30 do 9:30


REGON: 000550172
NIP: 716-17-02-001

wawolnica-glowna_13

wawolnica-glowna_16

wawolnica-glowna_14

PREZENTACJA - SOLARY!

 

wawolnica-glowna_500

 

wawolnica-glowna_22wawolnica-glowna_18

 

 

wawolnica-glowna_24

wawolnica-gdk

nowe_03

 

nowe_06

 

bystrzacy_03

wawel

baner-_mikroporady

banner

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE
Z dnia 11.09.2017

Urząd Gminy w Wąwolnicy informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w  Urzędzie Gminy w Wąwolnicy pok. Nr 17. 

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wąwolnica z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, nie przysługuje dzieciom z  oddziałów przedszkolnych i studentom.

 

Gmina Wąwolnica

REGON: 431019796
NIP: 716-26-87-309

Rachunek bankowy:
34 8733 0009 0006 1160 2000 0010


Uwaga! Nasza strona używa plików cookies.

Dowiedz się więcej.


smsinfo

rso

prawa_loga_03
prawa_loga_06

prawa_loga_08

epuap2

mapa_gminy_gis

mikroporady

Copyright © 2013-2016 Urząd Gminy w Wąwolnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opiekun serwisu: Łukasz Krzesiński